Kategorie
Miasta

Jarosław

Jarosław założył już na początku XI wieku książę kijowski Jarosław Mądry. Miasto było wówczas częścią posiadłości księstwa halicko-wołyńskiego. W latach 40-ych XIV wieku, Kazimierz Wielki przyłączył je wraz z tzw “grodami czerwińskimi” do Polski nadając mu w 1375 roku prawa miejskie. Dzięki dogodnemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych ze Śląska na Wschód i z wybrzeży Morza Czarnego, rosło znaczenie handlowe Jarosławia. W XVI wieku, zbudowano tu port rzeczny i stocznię budującej statki na których spławiano towary do Gdańska. Na sławne w owym czasie jarosławskie jarmarki ściągali kupcy z całej Rzeczypospolitej i z zagranicy. Handlowano tu głównie płótnem, wyrobami ze skóry, korzeniami i wyrobami jubilerskimi. W okresie rozkwitu miasta zbudowano na przełomie XVI i XVII wieku kolegium jezuickie, kilka kościołów oraz wiele pięknych kamienic mieszkalnych. W 1616 roku w Jarosławiu powstała jako jedna z pierwszych poza dużymi miastami ówczesnej Rzeczypospolitej drukarnia.
W XVII wieku przez miasto przetoczył się najpierw olbrzymi pożar który, strawił znaczną część kamienic a zaraz potem uległ kolejnemu zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Jarosław dostał się pod panowanie Austrii aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Renesans gospodarczy miasta rozpoczął się w 1860 roku gdy otrzymał połączenie kolejowe z Krakowem, a rok później z Lwowem.

Atrakcje:

 • Układ urbanistyczny najstarszej części miasta.
 • Renesansowa Brama Krakowska i mury obronne wraz z fosą.
 • Zabudowa rynku, w szczególności renesansowa Kamienica Orsettich z podcieniami i misterną attyką.
 • Ratusz Jarosławski.
 • Dawny Gmach Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Jarosławiu – obecnie Miejski Ośrodek Kultury.
 • Pałac w Pełkiniach.
 • Miejska Wiata Targowa zbudowana na wzór wrocławskiej na początku XX wieku.
 • Kolegiata pw. Bożego Ciała z XVI w., dawna świątynia klasztorna Kolegium Jezuitów.
 • Opactwo Benedyktynek z kościołem pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa – interesujące połączenie sztuki sakralnej i fortyfikacyjnej.
 • Kościół Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu i klasztor Reformatów.
 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i klasztor Dominikanów z XVII w., gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej z XIV wieku.
 • Klasztor ss. Niepokalanek w Jarosławiu.
 • Kościół św. Ducha w Jarosławiu.
 • Cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pańskiego obrządku greckokatolickiego z XVIII wieku.
 • Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu.
 • Stara Synagoga w Jarosławiu.
 • Cmentarz żydowski w Jarosławiu.
 • Cmentarz Wojskowy w Jarosławiu.

Galeria zdjęć z 2012 roku :